Internet Beta Academics 2021
15-16 września 2021 r., Kielnarowa k. Rzeszowa

Dane personalne

(opublikujemy na stronie konferencji, minimum 1000px)

Referat

Słowa kluczowe
(Użyj maksymalnie 5 słów kluczowych, np. m-commerce; aplikacje mobilne)

Uwagi

Prosimy o podanie informacji o sposobie preferowanego kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-11-23-670. Odbiorcami Twoich danych są: Getresponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, REGON: 19299825100000 oraz Mobitouch Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 10/9, 35-302 Rzeszów, KRS: 0000466391, NIP: 5170361521, REGON: 18093555000000. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji InteretBeta 2021 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rozliczenia konferencji InteretBeta 2021. Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest warunkiem Twojego uczestnictwa w konferencji. Konsekwencją niepodania przez Ciebie Twoich danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w konferencji.

Masz pytania lub wątpliwości

dr Iwona Leonowicz-Bukała

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ileonowicz@wsiz.edu.pl